Kommunen ber tilreisende fra ti østlandskommuner teste seg

Annonse

Trondheim kommune anmoder tilreisende fra de ti østlandskommunene som er berørt av den muterte utgaven av koronaviruset om å teste seg. Dette gjelder også personer som har hatt besøk fra disse kommunene.

Dette gjelder personer som har ankommet Trondheim de ti siste dagene. Det er ønskelig at de som kommer fra disse områdene tester seg snarest etter ankomst og på dag sju etter ankomst. Disse bes bestille time til testing elektronisk via kommunens hjemmeside.

Anmodningen gjelder også personer som i samme tidsrom har hatt besøk av personer fra de samme kommunene.

Personer som har ankommet fra disse kommunene, eller har hatt besøk av personer fra de samme stedene bes også begrense sosiale kontakter til et minimum.

Anmodningen gjelder  følgende kommuner:

 

  • Nedre Follo

  • Oslo

  • Enebakk

  • Ås

  • Vestby

  • Nesodden

  • Indre Østfold

  • Moss

  • Frogn

  • Våler