I underkant av tretti nye smittetilfeller i helga

Annonse

(Foto: Trondheim Kommune)

Av de drøyt 1700 testene som ble utført i løpet av helgen ble det påvist tjuesju nye smittetilfeller i Trondheim. Nå oppfordrer kommunen innbyggerne til å respektere regjeringens nye føringer for sosial distansering.

Ti nye smittede i Trondheim lørdag

Ti personer fikk konstatert covid-19 smitte lørdag 2. januar. 808 personer ble testet.

De smittede er fire kvinner og seks menn med slik aldersfordeling:

Tre personer mellom ti og 20 år, én person i 20-årene, to personer i 30-årene, tre personer i 60-årene og én person i 80-årene.

En av de smittede har ukjent smittekilde, to er ikke avklart. De øvrige har kjente nærkontakter. Alle har milde symptomer.

En av de smittede er ansatt på Nidarvoll helsehus. Nødvendige tiltak er iverksatt.

17 nye smittede i Trondheim søndag

I alt 17 personer fikk konstatert covid-19 smitte søndag. 940 personer ble testet.

Det er sju menn og ti kvinner i aldersspennet null til 70-årene blant de smittede. Aldersgruppen fordeler seg slik:

Tre personer i null-årene, én i ti-årene, fire i 20-årene, tre i 30-årene, to i 40-årene, én i 50-årene og tre i 70-årene.

13 av de smittede har kjente nærkontakter, én er smittet i rødt utland, to har foreløpig ukjent smittekilde og én har mest sannsynlig avklart smittekilde. Hos én er sykdomsbildet ikke kjent. De øvrige har alle milde symptomer.

Kommunale tjenester som er berørt: Gartneriet barnehage – der er ansatte og barn i karantene.

Trondheim kommune minner om regjeringens nye føringer for sosial distansering.