50 nye smittede i Trondheim

Annonse

Fredag 1. januar ble det registrert 50 nye personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim. Det ble gjennomført 228 tester. Av de smittede er 25 personer menn og 25 er kvinner.

Slik er alderssammensetningen for de smittede:

  • 3 personer under 10 år

  • 11 personer i 10-årene

  • 6 personer 20-årene

  • 10 personer i 30-årene

  • 5 personer i 40-årene

  • 8 personer i 50-årene

  • 3 personer i 60-årene

  • 3 personer i 70-årene

  • 1 person i 80-årene

Det er to som ikke har svart på telefon når smittesporing har ringt. 7 av 48 har ikke kjent smittekilde. Resten er kjente nærkontakter.

Av de smittede er 25 personer menn og 25 er kvinner.

I pressemeldingen første nyttårsdag skrev Trondheim Kommune at mange ikke var smittesporet, og at de derfor ikke hadde oversikt over hvor de ble smittet. Smittesporing det siste døgnet har kartlagt de aller fleste av disse. Bildet er fortsatt slik at de aller fleste er smittet av kjente nærkontakter.