Høy hastighet og mobilbruk

Annonse

Det ble gjennomført kontroll både i Utleirvegen og Steindalsvegen mandag morgen. (Foto: Politiet)

Av Redaksjonen

Mandag morgen ble det avholdt trafikk-kontroll i Utleirvegen og Steindalsvegen. Det ble både målt med laser og det ble utført manuell kontroll med fokus på blandt annet sikring av barn i bil.

Trygg Trafikk

Politiet hadde for anledningen med seg representant for Trygg Trafikk som delte ut brosjyrer og ga info vedrørende sikring av barn i bil. Her er det mange som slurver, noe som kan være avgjørende for skadeomfanget ved en eventuell ulykke. Trygg Trafikk ønsker å øke bevisstheten rundt dette for å ivareta barns sikkerhet i trafikken. Her er det mange som kan bli flinkere ifølge deres representant.

Politiet og representant for Trygg Trafikk stoppet bilistene i Steindalsvegen mandag morgen. (Foto: Politiet)

Overtredelser av fartsgrensen

Det ble utvist totalt 4 reaksjoner denne morgenen, hvorav 1 var for mobilbruk og 3 på hastighet. Høyeste målte hastighet var 63 km/t i 50-sonen.