Bystyret vil ha basseng på Moholt

Annonse

Her ved parkeringsplassen for Moholt Studentby i Herman Krags veg har Bystyret vedtatt lokasjon for det nye bydelsbassenget.

Av Redaksjonen

Et flott eksempel på at det hjelper å engasjere seg slik som FAU ved skolene rundt Moholt har gjort i denne saken. De ti engasjerte FAU og Rådmannens konklusjon er i samsvar med hverandre, nå har Bystyret endelig fattet sitt vedtak.

FAU

Onsdag 27. mars skulle denne saken opprinnelig opp i Bystyret og Adresseavisen kunne tidligere i år opplyse om at en samlet Kulturkomitè mener nå enstemming at Moholt er stedet man bør bygge et nytt bydelsbasseng i Trondheim. En av de som har engasjert seg i denne saken siden høsten 2016 er Unni Eikeseth som da var leder for Åsvang Skole FAU.

Hun uttalte dette til NardoPosten i mars;

Vi hadde fått med oss at politikarane skulle bestemme seg for plassering av eit nytt bydelsbasseng, og at rådmannen hadde innstilt Moholt som det beste alternativet både når det gjaldt økonomi og tilkomst for byens befolkning. Vi vart derfor svært overraska då saka vart behandla i Formannskapet og fleirtalet der innstilte på Rotvoll. I utgangspunktet tenkte vi at saka var tapt, men vi bestemte oss likevel for å gjere eit forsøk for å få Moholt inn igjen som alternativ. Vi tok derfor kontakt med FAU ved naboskular for å danne eit samarbeid. Til slutt klarte vi å få med 10 FAU, og til saman representerer vi nesten 4000 barn med foreldre. Engasjementet vårt handlar ikkje om at vi ikkje unner andre bydelar eit basseng, men fordi vi ikkje forstod grunnane til at politikarene såg bort frå faglege råd om å velje Moholt.

Det beste lokaliseringsalternativet

Ved de 10 engasjerte FAU menes det bestemt at Moholt er det beste alternativet da denne lokasjonen vil være mest tilgjengelig for flest barn og unge, noe som også kommer frem av en ny rapport som kom nå i mars hvor Rådmannen stadfester dette.

«Rådmannens vurdering av best egnet bassenglokalisering med grunnlag i de gjennomførte tilgjengelighetsanalysene, er at Moholt er det klart beste lokaliseringsalternativet med utgangspunkt i tilgjengelighetskriteriet. Dette gjelder med utgangspunkt i alle transportformer rådmannen har vurdert, både i nåtid og i 2030, for hele befolkningen og mer spesifikt; for barn og unge i grunnskolen.»

Bystyrets innstilling

23. mai ble denne saken endelig behandlet i Bystyret og vedtaket om å legge bydelsbassenget for Trondheim øst til Moholt er herved et faktum. Bystyrets innstilling lyder som følger:  «Bystyret vedtar Moholt Studentby nord som lokasjon for nytt bydelsbasseng og ber rådmannen forberede arbeidet med erverv av rettigheter og regulering av tomten til formålet.» Møteprotokollen er tilgjengelig på Trondheim Kommune sine nettsider.

Nytt bydelsbasseng for Trondheim øst er vedtatt at skal etableres på Moholt.