Finværet øker skogbrannfaren

Annonse

Det har vært en rekke gress og lyngbranner fra Agder i sør til Trøndelag i nord så langt i påsken (Foto: Fædrelandsvennen)

Av Redaksjonen

I Sør-Norge har brannmannskaper hatt det travelt første del av påsken med mange gress og lyngbranner. Det har også vært tilfeller her i Trøndelag, og med det gode varme været øker faren stadig.

Fra og med 15. april til 15. september gjelder et generelt bålforbud i skog og utmark, dette gjelder også grilling. Konsekvensene ved å ikke overholde denne bestemmelsen kan være så store og fatale at overtredelser anmeldes. Dette gjelder spesielt påsatte bråtebranner som kommer ut av kontroll. I følge NTB viser tall fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) at det var pr. 11. april allerede registrert 112 gressbranner og 27 branner i skog og utmark hittil i år. Fjoråret beskrives av DSB som det verste året med høyest antall branner noensinne med 2011 registrerte branner i gress og lyng, hvorav 938 av disse var skogbranner.

Mer finvær i vente

Langtidsvarselet på yr.no viser vedvarende finvær og ingen nedbør også i den kommende uken. Temperaturen vil synke noe 1. påskedag, men fra mandag ser det ut til å bli stabilt fint med tosifret på graderstokken hver dag resten av uken. Flott vårvær altså!

Gult farenivå

Med gress og lyngbrannfaren i områder uten snødekke er nå skogbrannfaren satt til gult nivå. altså moderat skogbrannfare. Dette varselet oppfordrer til forsiktighet med ild. I store deler av Sør-Norge er nå faren satt til oransje nivå som betyr stor fare. Om det flotte været vedvarer i Trøndelag kan dette også bli en realitet her.

Meteorologisk institutt beregner skogbrannfare for rundt 100 steder over hele landet.

Skogbrannfaren beregnes for et gitt sted og er derfor ikke alltid representativ for et større omkringliggende område. Pass særlig på dersom det er varslet stor skogbrannfare. I sesongen fra cirka 1. april til cirka 1. september blir skogbrannfaren spesielt overvåket, men også ellers i året dersom det oppstår stor fare for skogbrann.