rutinekontroll

Trafikk-kontroll på Nardo mandag

  Mandag formiddag meldte Politiet i Trøndelag om at UP hadde gjennomført kontroll på Nardo. Totalt 99 førere ble kontrollert for promille, ingen av disse med utslag. Det ble utferdiget ett forenklet forelegg for kjøring i kollektivfelt, og ett forenklet…

Rutinekontroll i Utleirvegen

  Politiet gjennomførte rutinekontroll i Utleirvegen lørdag kveld. Kontrollen fant sted mellom Gimlevegen og Steindalsvegen. Senest torsdag ble det meldt om fartskontroll i samme området hvor hele 17 førere ble ilagt forenklet forelegg for hastighet. Ingen rapporterte reaksjoner Politiet i…