Kjørte på rødt lys

Annonse

(Foto: Politiet)

Etter gjentatte tips fra både skole, foreldre og foresatte ble det endelig avholdt trafikkontroll ved en svært utsatt lysregulert forgjengerovergang i Utleirvegen ved Nardo Centeret tirsdag morgen.

På daglig basis skjer det nesten-ulykker på dette stedet hvor det ferdes mange skolebarn. Ofte kjøres det på rødt lys da lysreguleringen kommer overraskende på de som kommer ned Steindalsvegen og svinger ut på Utleirvegen. Dette skjedde også tirsdag morgen.

Ved politiets kontroll tirsdag morgen ble det utstedt to forenklede forelegg for kjøring mot rødt lys ved den lysregulerte fotgjengerovergangen. Hvert av foreleggene ble utferdiget på den nette sum av 7 450 kroner, og førerne fikk tre prikker hver.

(Foto: Politiet)

Det ble også skrevet ut bøter for mobilbruk under den avholdte kontrollen.