Siste ukes smittetall i Trondheim

Annonse

I følge statistikk fra Trondheim Kommune er det registrert 1286 nye positive hurtigtester de siste sju dagene. St. Olavs Hospital melder om 27 innlagte pasienter med viruset påvist.

Ti av disse pasientene har Covid-19 som hoveddiagnose, og en person behandles for øyeblikket ved intensivavdeling.

Smittetallene i Trondheim

De siste sju dagene er det meldt inn 1286 positive hurtigtester til kommunen, og slik er de fordelt på de ulike dagene;
Tirsdag 22. mars: 263 personer
Onsdag 23. mars: 256 personer
Torsdag 24. mars: 171 personer
Fredag 25. mars: 130 personer
Lørdag 26. mars: 119 personer
Søndag 27. mars: 148 personer
Mandag 28. mars: 199 personer

Smitteverntiltak ved St. Olavs Hospital

Mandag 21. mars ble de fleste smitteverntiltakene ved St. Olavs hospital fjernet. Kravet om en meter avstand og bruk av munnbind ble tatt bort, og det er ikke lenger restriksjoner for besøkende og ledsagere. Noen avdelinger vil kunne ha strengere restriksjoner.
Adgangskontrollen ved sykehuset vil vare ut mars.