Ti nye påviste tilfeller i Trondheim

Annonse

Seks menn og fire kvinner testet positivt for korona det siste døgnet. Seks er kjente nærkontakter, én er sannsynligvis smittet i utlandet, én er smittet i annen kommune, én har sannsynligvis kjent smittevei og én er enda uavklart. 

Aldersfordeling:
1 0-9 år
2 10-19 år
4 i 20-årene
3 i 30-årene

Berørte steder:
De som har vært innom aktuelle steder bes om å være obs på symptomer og ta en test på dag 7:

30.07.21
Døgnvill ca kl 13.00-14.30 (testdag 7 er 06.08.21)

03.08.21
Mormors stue ca kl 14.30-16.00 (testdag 7er 10.08.21)

De som har vært innom aktuelle steder skal være obs på symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer:

30.07
Rockheim ca kl 10.30-13.00

Vaksine
1435 ansatte i skoler, barnehager og SFO fikk i går dose to. Men drop-in medførte en voldsom oppslutning med lange køer og kaotiske forhold fra morgenen av. Det er derfor usikkert om tilbudet 10. august opprettholdes.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak):

143 821 (86,2% av personer over 18 år og 69,3% av befolkningen) har fått første dose og 58
496 (35,0% og 28,2%) andre dose.  I alt satt 202 317 doser.

Status for primære målgrupper for dose 1 p.t.:

40-44: Første dose 86,8% (11 510) og 19,9 % (2635) andre dose.

25-39: Første dose 73,1% (37 598) og 14,6 % (7502) andre dose.

18-24: Første dose 82,2 % (18 809) og 12,1% (2774) andre dose

16-18: Første dose 987 og 64 andre dose. (Personer med spesiell risiko og de som fyller 18 år i 2021)

12-16: Første dose 31 og 16 andre dose. (Personer med spesiell risiko)

Restbehov for å nå 90 % dekning i hver aldersgruppe:

55-64: Gjenstående dose 2:  10 477 – får tilbud i uke 32.

45-54: Gjenstående dose 2:  16 990

40-44: Gjenstående dose 1:      429.  Dose 2:   9 304

25-39: Gjenstående dose 1:   8 696.  Dose 2: 38 792

18-24: Gjenstående dose 1:   1 794.  Dose 2: 17 829

I alt: 104 313 doser  hvorav 10 919 dose 1 og  93 393 dose 2 for å nå 90 % i de respektive alderskohorter.