21 nye smittede i Trondheim

Annonse

Torsdag 19. august ble det registrert 21 nye smittede i Trondheim. Av de 21 er det 10 kvinner og 11 menn. Fem er smittet av kjente nærkontakter, åtte er smittet i utlandet og åtte har foreløpig ukjent smittekilde.

Flere prøvesvar kom sent på kvelden torsdag og ikke alle smittesporingene er ferdigstilt.

Aldersfordeling:
1 i aldersgruppen 0 til 10 år
5 i aldersgruppen 10 til 20 år
4 i 20-årene
7 i 30-årene
2 i 40-årene
1 i 50-årene
1 i 70-årene

Det ble gjennomført 669 prøver.

Berørte enheter
Trondheim idrettsungdomsskole. Elever og ansatte skal gjennomføre testing som erstatning for karantene.

Vaksine

De førstedosene som settes fordeler seg på de fleste aldersgruppene, men flest på personer under 40 år. Det er fortsatt aldersgruppen 25-39 som har lavest vaksineoppslutning med 80,5% for begge kjønn samlet.

Hele 88,9% av alle 18+ har nå tatt sin første dose og 45,5% sin andre dose. Innen utgangen av september vil de aller fleste ha få satt både dose 1 og 2.

Vaksinerte siden siste status

3111 doser er registrert satt i Trondheim siden siste rapport 19.august. Det er registrert 99 førstedoser hvorav 56 i aldersgruppen 25-39. Flest andredoser av i alt 3012 doser er registrert i aldersgruppen 55-64 med 707 doser og 1565 i aldersgruppen 40-44.

Samlet status vaksinering (Kilde: Sysvak)

149 438 ( 72,0 % av befolkningen) har fått første dose og 76 100 (36,7%) andre dose. I alt satt 225 538 doser. 148 418 over 18 år har fått første dose (88,9%) og 75 992 (45,5%) andre dose. I alt satt 224 410 doser i aldersgruppen 18+.

For å nå målet om 90% gjennomsnittlig dekning for alle over 18 år må det settes ytterligere 1824 førstedoser i denne aldersgruppen.