30 nye smittede i Trndheim

Annonse

Onsdag 2. juni ble det registrert 30 nye smittede i Trondheim. Blant de smittede er det 15 menn og 15 kvinner. Alle er kjente nærkontakter eller har kjent smittested, og alle har milde sykdomsforløp.

Det ble gjennomført 2162 koronatester i Trondheim onsdag.

Aldersfordeling:

  • 13 i 0-årene
  • 1 i 10-årene
  • 8 i 20-årene
  • 5 i 30-årene
  • 2 i 40-årene
  • 1 i 80-årene

Mistenker indisk mutant

Det er per dags dato innmeldt elleve tilfeller i Trondheim av trolig Delta-variant (indisk variant) fra St. Olavs hospital. Disse tilfellene er delsekvensert, men det gjenstår fortsatt helsekvensering som blir klar på mandag. Det er derfor veldig trolig at Delta-varianten finnes i Trondheim. I TISK-arbeidet er det tatt høyde for dette hele tiden.

Vaksine

Det ble satt 1188 førstedoser og 1120 andredoser i går, 2. juni.

Det gjenstår nå bare 2822 andredoser for aldersgruppen 65-74 år før målet om at 90% av alle over 65 skal være fullvaksinert.

Torsdag startet vaksineringen av personer i aldersgruppen 55-64 hvor det må settes 11 425 førstedoser for at Trondheim skal nå 90% dekningsgrad. Dette vil skje i løpet av cirka to uker.