Seks nye smittetilfeller i Trondheim

Annonse

(Foto: Trondheim Kommune)

Onsdag 27. januar ble det registrert seks nye personer som har testet positivt for covid-19 i Trondheim. Alle har milde sykdomsforløp.

Blant de seks er det tre kvinner og tre menn.

De har følgende alderssammensetning:

  • Tre personer i 20-årene

  • En person i 30-årene

  • To personer  i 40-årene

Fem er smittet av nærkontakt, en har foreløpig ukjent kilde.

Alle har milde sykdomsforløp.

Det ble tatt 1106 prøver onsdag 27. januar.

Vaksine

Så langt er det 2581 personer i Trondheim som har fått vaksine.

Fem personer har fått sin andre dose. Dette er tall fra SYSVAK. Det er noe forsinkelse i registreringene så det reelle tallet er derfor noe høyere.