Jobber for å bekjempe utenforskap, rasisme og å fremme inkludering

Annonse

Sølvi Dørum Kailasanathan er ny daglig leder for Nardo og omegn frivilligsentral.

Sølvi Dørum Kailasanathan er ny daglig leder for Nardo og omegn frivilligsentral. Hun har gjennom sine tidligere arbeidsforhold møtt mennesker som har kjent på ensomhet og utenforskap. Og har ved disse møtene erfart at dette kan ramme hvem som helst og på bakgrunn av hva som helst, på tvers av kulturbakgrunn, seksuell legning, utseende, kjønn, alder, økonomi og yrke.

Utenforskap, rasisme og inkludering

Kailasanathan har troen på at utenforskap kan bekjempes dersom alle er sitt ansvar bevisst.

– Det kan ligge i de små tingene, som å gi et smil eller et hei til den du passerer på gata, at du inviterer naboen inn på en kopp kaffe, eller at du sier fra når du hører en rasistisk kommentar eller opplever at noen blir forskjellsbehandlet. Nøkkelen er at vi bryr oss, er rause med hverandre og at vi gir litt av vår tid og oppmerksomhet om vi har mulighet for det, sier Kailasanathan.

 

Trenger flere frivillige

Det å gi av sin egen fritid for å hjelpe andre har Kailasanathan stor respekt av. Hun vet at frivillighet bygger på et genuint ønske om å hjelpe andre, og setter derfor enormt pris på de som ønsker å være frivillig. Frivillighetsarbeid forebygger ensomhet og utenforskap, og kan være med på å gjøre at hverdagen oppleves mer meningsfull, både for den frivillige og for de menneskene som får hjelp. Kailasanathan forteller at de trenger flere frivillige til de ulike tilbudene. Gågruppe, språkkafe, mathjelp, KIFA, MITA (et samarbeidsprosjekt med Byåsen frivilligsentral), trivselsvenn og aktivitetsvenn er noen av frivilligsentralens tilbud. Med Mathjelp og Familievenn som de nyeste tilbudene.

– Mange familier føler seg ensomme. Kanskje er man nyinnflyttet, eller bor i et område med få barnefamilier. Noen synes også det er vanskelig å ta kontakt på grunn av språklige utfordringer. Å tilbringe tid sammen med en annen familie er givende for store og små, og gir rom for erfaringsutveksling og samhold. Derfor vil familievenn være et godt tilbud på tvers av kulturbakgrunn, forteller hun.

 

 

TV-aksjonen

Kailasanathan er også distriktsleder i TV-aksjonen og ønsker en frivillig til å være områdeleder for Risvollan. I år går innsamlingen til WWF`s «Et hav av muligheter» som kort fortalt går til å bekjempe plast i havet.

– Tv-aksjonen går av stabelen 18.oktober, men det må jobbes litt i forkant da områdeleder har ansvar for rekruttering av bøssebærere samt koordinering av disse. Dette er et spennende, sosialt og viktig oppdrag, ifølge Sølvi.

Frivillig engasjement

Kailasanathan ønsker at flere kommer innom frivilligsentralen for å høre hva de holder på med og se hva en kan bidra med.

– Du kan melde deg på eksisterende aktiviteter eller melde deg som frivillig med en idé om noe helt nytt. Du vil da bli invitert til en liten samtale for å bli bedre kjent og kartlegge hva du kan tenke deg å bidra med. Samtidig fyller du ut et enkelt registreringsskjema, erklæring om taushetsplikt samt politiattest. Som frivillig bestemmer du selv hvor omfattende ditt engasjement er.

Frivilligsentralen holder til på Nardo Centeret, og har åpent fra kl 10-14, mandag-torsdag. Kommer du til stengt dør er Kailasanathan ute i ærend, men er da bare en telefon eller epost unna.

 

Vil du hjelpe til som frivillig på en eller flere av aktivitetene hos frivilligsentralen, kan daglig leder Sølvi Kailasanathan kontaktes på telefonnummer 481 88 214 eller epost: post@nardo.frivilligsentral.no.

Kailasanathan oppfordrer også til å følge frivilligsentralen på Facebook og Instagram.

 

Frivilligsentralen har inngang ved siden av inngangen til solsenteret på Nardo Centeret.