Vanskelige kjøreforhold og full stopp i Moholtlia

Annonse

Politiet stoppet alle vogntog og tungtransport for å pålegge sjåførene bruk av kjetting opp Moholtlia.

Opptil flere ganger i løpet av fredag er det meldt om full stans i Moholtlia grunnet de svært vanskelige kjøreforholdene. Rett etter klokken 14 meldte Politiet via Twitter at de har stengt E6 Moholtlia nordgående slik at vegen kan ryddes for vogntog som står fast og både brøytes og strøs før den åpnes igjen. Ifølge patruljene på stedet er det «blankis» på vegen.

Pågått i flere timer

Dagens første melding fra Politiet kom klokken 11:28 hvor det ble beskrevet at nordgående kjøreretning av E6 Moholtlia ble sperret av lastebiler som ikke kom seg opp og at begge felt var blokkert. De skrev videre at patrulje var underveis og at Veitrafikksentralen var orientert. Knapt en halvtime senere meldte de om flere vogntog og lastebiler som sto fast og at veien var helt blokkert, omtrent fra Siemens og opp til toppen. Politiet omdirigerte da trafikken i bunnen av bakken og påla sjåførene å legge på kjetting for å løse opp i trafikkfloken.

Alle lastebiler og vogntog ble pålagt bruk av kjetting i bunnen av bakken.

Krav om bruk av kjetting

Klokken 13:39 kom en ny melding fra politiet på Twitter;

«Etterhvert som vegen ryddes kommer det nye lastebiler/trailere som kjører seg fast og vegen blokkeres igjen. Nå står det 4 trailere i bakken og sperrer E6. Førere av tunge kjøretøy MÅ legge på kjetting FØR de starter på Moholtlia»

Og det skulle ikke ta lang tid før neste melding kom med beskjed om at politiet hadde stengt E6 Moholtlia nordgående slik at vegen igjen kunne ryddes for vogntog som satt fast.  Dette ble meldt klokken 14:04. Patrulje på stedet sperret da nordgående påkjøringsrampe fra Nardolokket og flere patruljer stoppet tunge kjøretøy i bunnen av bakken for å pålegge bruk av kjetting.

Påkjøringen til E6 i nordgående retning ble i en periode sperret på Nardolokket.

 

Store utfordringer

Like etter klokken 14:30 åpnet Politiet igjen for trafikken i nordgående retning, selv om det var tydelig at mange hadde store utfordringer på de vanskelige kjøreforholdene. Med det kraftige snøfallet som kom i formiddagstimene fredag ble det meldt om store trafikale problemer mange steder grunnet det dårlige været.