Redusert fremkommelighet i Utleirvegen

Annonse

Redusert fremkommelighet ved innkjørselen til Baldersveg fra torsdag ettermiddag.

Av Redaksjonen

Dette medfører at det sannsynligvis vil bli noen trafikale utfordringer, spesielt i rushtiden. Kollektivfeltet og fortauet ved innkjøringen til Baldersveg er sperret helt frem til den lysregulerte fotgjengerovergangen ved bussholdeplassen til Tors veg. Det vil si at gående må benytte fortau på den andre siden av veien da dette er stengt fra starten av Othilienborgvegen.

Adkomst Balders veg

Det er ikke mulig å benytte innkjøringen til Balders veg, så de som har det som destinasjon må kjøre via Tryms veg inntil videre.

Det er uvisst hvor lenge dette vedvarer da Statens Vegvesen ikke har lagt ut noen melding om dette i skrivende stund.

 

Redusert fremkommelighet og avsperret innkjøring i forbindelse med arbeid som utføres.