Små føtter, store hjul

Annonse

Hver dag ferdes tusenvis av barn langs norske veier.

Dette foregår ofte i skumringen på vei til skolen med biler uten sikt gjennom frontruten susende forbi på glattisen. Hvem sitt ansvar er det at disse barna kommer seg trygt frem?

 

 

Legge til rette for trygghet

For å ferdes med motorisert kjøretøy må man ha et sertifikat. For å ha retten til dette er det satt en nedre aldersgrense for når det menes at man er skikket til å inneha denne retten. Før vi kommer dit skal vi alle både lære å krype, gå og å løpe. Så da kan man tenke på hvem som har størst ansvar av et barneskolebarn og et pr. definisjon voksent menneske hva angår å utvise fornuft i trafikken. At barn skal kunne gå trygt til skolen er et samfunnsansvar fordelt på både de som skal legge til rette for tryggheten, men også i aller høyeste grad på hver enkelt som ferdes i motoriserte kjøretøy.

 

Tilbakevendende tema

Det har tidligere blitt omtalt på adressa.no i en artikkel hvor over 100 personer meldte om uoversiktlige kryss, smale veier og bilister som kjører altfor fort ved skoler. En leser meldte følgende fra Sunnlandsskrenten ved Nardo Skole;

”Bilister bruker gata som gjennomkjøring for å unnslippe bom i Torbjørn Brattsvei – akkurat i tidsrommet skolebarna går til/fra.

Ukentlig skumle situasjoner”

Fra Bratsbergveien;

– Smal, svingete og uoversiktlig skolevei. Ingen fortau/gang- og sykkelsti, ei heller veiskulder. (…) Vi er flere foreldre som oppfordrer barna til å gå over plenen til naboen, for å unngå de farligste områdene langs den farlige skoleveien. 40-soner og fartsdumper har dessverre liten eller ingen virkning, ifølge en innsender”

 

Prøveprosjekt

På utvalgte steder som ved Utleira Skole er det i lang tid gjennomført et prøveprosjekt med sensor og varsel-lys ved en av fotgjengerovergangene som krysser Venusveien. Dette ser ut til å ha en viss effekt, men den informasjon vi har fått tilgang på tyder på at det ikke vil bli montert flere da det har hatt en del ustabiliteter i funksjon ved enkelte steder slike er montert.

 

Enkle tiltak for bedring

Engasjementet rundt trafikksikkerheten i de ulike skolekretsene kommer ofte via skolenes FAU. Ved Steindal Skole har foreldreutvalget nå i januar hatt trafikk på sin saksliste. Her har det kommet ulike uttalelser fra foreldre som omhandler skoleveien;

”Det er katastrofe å krysse Utleirveien for oss som bor på andre siden. Ser nesten daglig folk kjøre på rødt i fotgjengerovergang. Her burde det være overgang eller undergang! Strekningen er belastet og det kjører over hundre lastebiler hver dag tur/retur Ramlo på Bjørkmyr”

En annen kommenterer;

”Ønsker bedre belysning av gangfelt og gjerne hastighetsreduserende tiltak…”

Vi i NardoPosten kan påpeke at det i lang tid har manglet en fartsdemper ved overgangen i Steindalsveien ved Hoeggen og Steindal, noe som har ført til at sikkerheten ved denne fotgjengerovergangen tidvis er kritisk.

Kommunalt Foreldreråd Grunnskolen (KFG) sender i disse dager ut en spørreundersøkelse til utvalgte skoler i kommunen for å innhente data om trafikksikkerheten.

 

Ansvarlig adferd i trafikken

Vegtrafikklovens § 3. Grunnregler for trafikk:
– Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. –

 

Dette forklarer i all sin enkelhet at uansett hvilke tiltak som måtte iverksettes for å bedre vilkårene og sikkerheten for alle våre myke trafikanter, så handler det om å utvise ansvarlig adferd i trafikken.

La fremtiden gå trygt…