Torsdag ble det påvist 82 nye tilfeller

Annonse

Av de nye tilfellene er det 27 menn og 55 kvinner som har fått påvist viruset. Over 75 % av de smittede er under femti år. Torsdag ble det utført 1029 PCR-tester i Trondheim.

De smittede er fordelt slik på alder;

0 – 9 år: 17 personer

10 – 19 år: 11 personer

20 – 29 år: 18 personer

30 – 39 år: 7 personer

40 – 49 år: 11 personer

50 – 59 år: 6 personer

60 – 69 år: 8 personer

70 – 79 år: 3 personer

80 – 89 år: Ingen personer

90+: 1 person

Tallene ble oppdatert i en pressemelding fra kommunen fredag morgen.

Samlet status vaksinering

167 850 (80,9% av befolkningen) har fått første dose, 154 079 (74,2%) andre dose og 29 760 (14,3%) har fått tredje dose.

156 344 over 18 år har fått første dose, 150 985 andre dose og 29 760 tredje dose. Dette gir dekningsgrader på 93,6% for første dose, 90,4% for andre dose og 17,8% for tredje dose med utgangspunkt i en kohort for 18+ på 166 955 personer per 1.1.2021.

I alt satt 351 689 doser. En økning på 919 doser siden forrige rapport.

(Kilde: SYSVAK)

Dekningsgraden for tredje dose for gruppen 65+ er nå 77,6%.

Menn i aldersgruppen 75-84 har som første kohort nådd dekningsgrad på 90% for tredje dose.

Det er fortsatt lave dekningsgrader for andre dose spesielt i aldersgruppen 16-17 (67,1% for begge kjønn samlet), men også for gruppen  25-39 (82,3 % for menn  f eks).