Siden lillejulaften er det påvist 357 nye smittetilfeller

Annonse

Det er i samme periode utført 1140 PCR-tester. Dette opplyser Trondheim Kommune i en pressemelding mandag.

Lillejulaften ble det påvist 94 smittetilfeller, julaften økte det til 124 påviste tilfeller, første juledag ble det registrert 95 smittede og andre juledag ble 44 av de 347 PCR-testene som ble utført påviste smittetilfeller.

Av de nye smittetilfellene er det registrert 174 menn og 183 kvinner, og slik er de fordelt på alder:

0 – 9 år: 58 personer

10 – 19 år: 59 personer

20 – 29 år: 75 personer

30 – 39 år: 39 personer

40 – 49 år: 63 personer

50 – 59 år: 34 personer

60 – 69 år: 20 personer

70 – 79 år: 6 personer

80 – 89 år:  3 personer

90+: Ingen tilfeller påvist

Oppdaterte tall på innlagte

Ved St. Olavs Hospital opplyses det mandag om at det er elleve innlagte pasienter med Covid-19, hvorav tre pasienter er på intensivavdeling. To av disse med respirator. Disse tallene ble oppdatert mandag morgen.