Kraftige regnbyger i vente

Annonse

 

Fra fredag kveld til lørdag morgen ventes kraftige regnbyger i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt.

Ifølge Meterologisk Institutt kan konsekvensene av det kraftige regnværet bli overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Det vil være fare for stengte veier og overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann, og fare for vannplaning.

Betydningen av varslingsnivået kan tilsvare en utfordrende situasjon på utsatte steder.

Rådet fra Meterologisk Institutt er å holde seg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Det anbefales å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behovet for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Det anbefales rensing av dreneringsveier og stikkrenner slik at vannet kan renne unna. Man bør unngå unødvendig ferdsel på utsatte steder, og det opplyses at man ikke bør kjøre bil i vann dypere enn 30 centimeter.