Med enorm kapasitet

Annonse

Omkring 30 helsearbeidere er i sving ved vaksinestasjonen på Sluppen.

Med omkring tretti helsearbeidere og en rekke frivillige fra ulike organisasjoner er det et stort apparat som er i sving ved den nye vaksinestasjonen på Sluppen. Med kapasitet på å kunne vaksinere flere tusen mennesker hver dag er de beredt på å ta imot byens beboere i tiden som kommer.

Stort engasjement og mange frivillige

Det er et stort apparat som er satt i drift ved den gamle Postterminalen på Sluppen i Trondheim, med alt fra vektere, helsepersonell og frivillige. Dette for at byens nyinstallerte vaksinestasjon skal fungere optimalt med alt fra trafikk og parkering, til slusing og registrering ved oppmøte og ikke minst selve vaksineringen. Enhetsleder Anne Grete Skaar ved vaksinestasjonen forteller at det er omtrent tretti helsearbeidere bestående både av helsesekretærer, sykepleiere og pensjonerte sykepleiere som har meldt seg til tjeneste som bemanner stasjonen. I tillegg er det et stort antall vektere både ute og inne, samt alle de frivillige fra ulike organisasjoner som stiller opp.

 

Enhetsleder Anne Grete Skaar ved vaksinestasjonen på Sluppen har et stort apparat i sving i disse dager.

 

Enorm kapasitet

Skaar forteller videre at stasjonen er delt inn i to saler hvorav kun en av disse er tatt i bruk så langt. I sal 1 som så langt er tatt i bruk er det 157 båser, og sal 2 består av 97 båser. Dette utgjør totalt en kapasitet på 254 båser som vil si at ved full rulle er det mulig å vaksinere over fire tusen personer på en dag.

– Så det vil si at det faktisk er mulig å vaksinere rundt tjue tusen personer på ei uke, så her er det ikke lokalet som er begrensningen men tilgangen på doser, sier Anne Grete.

 

Trygg opplevelse

Vårt inntrykk etter besøket ved stasjonen er at det er såpass godt bemannet at det skal være mulig for alle som kommer til avtalt time å få den bistand de måtte behøve i forbindelse med vaksineringen. Noen barnesykdommer vil det jo alltid være i forbindelse med å få all logistikk til å sette seg ved opprettelsen av en slik provisorisk stasjon, men alt i alt så det ut til å fungere veldig greit. Nå gjelder det bare at alle som blir opplyst om at de kan bestille time faktisk benytter seg av denne muligheten, og at tilgangen på vaksiner øker.