De lave smittetallene fortsetter

Annonse

Tirsdag 19. januar fikk fire personer i Trondheim bekreftet covid-19-smitte. Alle har mildt sykdomsforløp. Tirsdag ble det gjennomført 626 tester i Trondheim Kommune.

De smittede:

  • Person under ti år, smittet i utlandet

  • Person under ti år, smittet av kjent nærkontakt

  • Person i 20-årene, smittet i utlandet

  • Person i 60-årene, smittekilde ennå ikke avklart

Tirsdag ble det gjennomført 626 tester i Trondheim.

Det er vaksinert 1836 personer i Trondheim per 19. januar. Vaksinasjonsregisteret SYSVAK er ikke fullstendig ajourført, så dette tallet er ikke helt nøyaktig.