En lite hyggelig rekord

Annonse

Antallet daglige smittefunn øker i Trondheim.

Mandag 21. desember ble det registrert 44 nye smittede i Trondheim. Nok en gang setter Trondheim en lite hyggelige rekord for antall nye smittede på ett døgn. Det ble gjennomført 1898 tester.

Smittesituasjon i kommunale enheter

Tre av byens sykehjem er nå berørt av koronasmitte.

Ved Charlottenlund HVS har seks beboere og en ansatt fått påvist smitte. Den sannsynlige smitteveien er via en ansatt som ikke har hatt symptomer, men ble testet etter at vedkommende ble identifisert som nærkontakt til smittet i annen kommune. Kun en avdeling ved sykehjemmet er foreløpig berørt, og besøksrestriksjoner ved øvrige avdelinger på sykehjemmet vurderes i dag.

Ved Brundalen HVS har en ansatt testet positivt. 1 annen ansatt og 2 beboere er i karantene. Samtlige ansatte er under testing. De to beboerne i karantene har testet negativt på hurtigtest, og ingen øvrige beboere anses berørt av smitte. Smitten hos den ansatte ble oppdaget i forbindelse med testing pga nærkontakt med smittet i annen kommune.

Ved Hjorten HVS har en ansatt testet positivt. Vedkommende har ikke hatt symptomer, men ble testet i forbindelse med nærkontakt med annen smittet.

14 pasienter og 3 ansatte er satt i karantene, og samtlige testes.

Bispehaugen skole er berørt av smitte. Elever ved 5 og 6 trinn er satt i karantene.

Smittesituasjon i samfunnet

10 av gårsdagens smittede har foreløpig ukjent smittekilde. Dvs. at det store flertallet, 34 tilfeller, er nærkontakter.

En person som har stått i bod på julemarkedet 14. og 15. desember har testet positivt. Personer som har besøkt julemarkedet i tidsrommet kl 11-18 disse dagene og tatt imot smaksprøver oppfordres til å være særlig oppmerksomme på egen helsetilstand og ha lav terskel for å teste seg ved symptomer.

Vi ser nå flere klynger av smitte i ulike miljøer i byen, og vi ser at smitte forekommer på flere arenaer. Det er bl.a. tilfeller av smitte på treningssentre, restauranter og utesteder. Ved et av byens utesteder har minst 14 personer testet positivt etter at en smittet person besøkte stedet 12. desember. Samtlige gjester den aktuelle kvelden fikk melding fra smittevernkontoret med pålegg om karantene, og flere av de påfølgende smittetilfeller har kommet under karantenetida. Vi oppfordrer byens innbyggere om å vise særlig forsiktighet og overholder smittevernrutiner for serveringsbransjen nøye.

Vurdering av tiltak

Kriseledelsen er innkalt til møte i formiddag. Der vil det bli vurdert ytterligere tiltak.

De smittede er:

 1. 20-årene. Kjent nærkontakt

 2. Barn under 10 år. Kjent nærkontakt

 3. 30-årene. Kjent nærkontakt

 4. 20-årene. Kjent nærkontakt

 5. 40-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 6. 20-årene. Kjent nærkontakt

 7. 30-årene. Kjent nærkontakt

 8. 20-årene. Kjent nærkontakt

 9. 20-årene. Kjent nærkontakt

 10. 20-årene. Kjent nærkontakt

 11. 50-årene. Kjent nærkontakt

 12. 20-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 13. 50-årene. Kjent nærkontakt

 14. 30-årene. Kjent nærkontakt.

 15. 30-årene. Kjent nærkontakt.

 16. 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 17. 20-årene. Kjent nærkontakt

 18. 30-årene. Kjent nærkontakt

 19. 60-årene. Kjent nærkontakt.

 20. 20-årene. Kjent nærkontakt

 21. 20-årene. Kjent nærkontakt

 22. Barn under 10 år. Kjent nærkontakt

 23. 40-årene. Kjent nærkontakt

 24. Barn under 10 år. Kjent nærkontakt

 25. 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 26. 20-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 27. Barn under 10 år. Kjent nærkontakt

 28. 20-årene. Kjent nærkontakt

 29. 20-årene. Kjent nærkontakt

 30. 10-årene. Kjent nærkontakt

 31. 10-årene. Kjent nærkontakt

 32. 10-årene. Kjent nærkontakt.

 33. 50-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 34. 50-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 35. Barn under 10 år. Kjent nærkontakt

 36. 30-årene. Kjent nærkontakt

 37. 40-årene. Kjent nærkontakt

 38. 20-årene. Kjent nærkontakt

 39. 30-årene. Kjent nærkontakt.

 40. 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 41. 20-årene. Kjent nærkontakt

 42. 30-årene. Kjent nærkontakt

 43. 10-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

 44. 30-årene. Smittekilde foreløpig ikke identifisert

Alle har milde sykdomsforløp.