Hærverk i påska

Annonse

Flere av bussholdeplassene i bydelen har vært utsatt for hærverk, slik som dette ved Nardokrysset.

Av Redaksjonen

2. påskedag var flere av bussholdeplassene på Nardo gått i tusen knas etter hærverk. Både ved Nardokrysset og Hoeggen Skole var flere av buss-skurenes glassvegger knust.

Om disse to nevnte hendelsene kan settes i sammenheng med hverandre vet vi ikke, men mye kan vel tyde på dette.  Ingen av disse to bussholdeplassene var ryddet enda søndag kveld.

Store mengder glass lå utover bussholdeplassen ved Nardokrysset søndag kveld.

Risiko for hunder på tur

Begge disse bussholdeplassene ligger i områder hvor mange ferdes i løpet av dagen og kvelden. Med det pulveriserte glasset kan det ligge spredt småbiter utover et ganske stort område. Turgåere med hund bør ta sine forhåndsregler ved disse holdeplassene. Dette gjelder spesielt også syklister som ferdes på disse fortauene.

Ikke like store skader på holdeplassen ved Hoeggen Skole som ved Nardokrysset, men det pulveriserte glasset ligger spredt godt utover.