Skaper populære møtesteder

Annonse

Jobber for å få folk til å møtes!

Gågruppe, språkkafe, aktivitetsvenn og fotballpub er bare noen av aktivitetene Nardo og omegn
frivilligsentral tilbyr for folk i nærmiljøet.

Av Renate Brødreskift

Den nye frivilligsentralen på Nardo har vært i drift siden 1. januar i år, og ledes av daglig leder Trond
Østvold. Frivilligsentralens formål er å skape møter mellom mennesker, og Østvold sier de særlig
ønsker å nå ut til folk som kjenner litt ekstra på ensomhet.
– En av fem nordmenn er ensomme, og det viser seg at det å treffe noe man ikke er i nær relasjon
med er både utrolig viktig og supersunt. Det er viktig å kunne møte andre og si hei, sier Østvold.

Trivselsvenn og aktivitetsvenn

Han forteller at det er mange som vil bidra som frivillig. Det har blant annet resultert i tilbudet
«Trivselsvenn», der frivillige besøker Nidarvoll Helsehus eller Tempe helse- og velferdssenter og blir
med beboerne på ulike aktiviteter.
Frivilligsentralen deltar også i et samarbeidsprosjekt med Nasjonalforeningen for folkehelsen og
Ressurssenter for demens, der frivillige kan bli aktivitetsvenn for hjemmeboende med begynnende
demens. Den frivillige må gjennomføre et kurs der man lærer om hvordan man kommuniserer med
en person med demens og hvordan man håndterer situasjoner som kan oppstå.
– Her setter vi sammen to personer med like interesser. Det har vært ganske bra interesse for å bli
aktivitetsvenn, og nå håper vi å få ordentlig schwung på tilbudet, sier Østvold.

Språkkafe og gågruppe

Hver tirsdag klokken 13 arrangerer frivilligsentralen språkkafe for fremmedspråklige på Risvollan
Bibliotek, og hver mandag klokken 13 møtes gågruppa på Nardo Centeret for å gå tur i nærområdet.
Sentralen hjelper også til med å knytte kontakt mellom frivillige og folk som trenger hjelp til enkle,
praktiske oppgaver i hjemmet, og mellom hundeeiere og folk som ønsker å låne en hun og gå tur
med på Nardo.
– Jeg setter de i kontakt med hverandre, så avtaler de selv hvordan de gjør det videre, sier Østvold.

Fotballpub

Søndag 28. oktober inviterer frivilligsentralen til Fotballpub på Nardo Centeret, med Brann-RBK på
storskjerm og øl- og pizzaservering.
– Kanskje er det noen som ikke har noen å se kampen med. Da håper vi de vil komme hit for en
hyggelig kveld, sier Østvold, og legger til at de trenger frivillige til å hjelpe til med å arrangere
fotballkvelden.
Vil DU hjelpe til som frivillig, enten på fotballkvelden eller noen av de andre aktivitetene gjennom
frivilligsentralen, kan daglig leder Trond Østvold kontaktes på telefonnummer 481 88 214 eller epost:

post@nardo.frivilligsentral.no. Du kan også stikke innom frivilligsentralen på Nardo Centeret, med
inngang ved siden av solstudioet.