Nardorennet – litt historie

Annonse

Nardorennet ble startet i 1962 av Otto S Vinje som på den tiden var leder av Sør-Trøndelag Idrettskrets.

Nidelvs skiavdeling var med fra starten av som teknisk arrangør av langrennet. Rennet hadde langrenn og hopp på programmet. Nissekollen var arena både for hopp og langrenn. Nidelv il var også ansvarlig for utbyggingen av hoppanlegget i Nissekollen. I første rennet var det med 300 deltakere, disse var rekruttert fra skolene i området, det ble tilordnet konkurranse mellom skoleklassene og dette blant annet, førte til at deltakelsen steg og hadde en topp i 1970 til 1977 på over 2000 deltakere og rennet ble avviklet over to dager. Nardorennet ble betegnet som verdens største barneskirenn.

Kongen på besøk

Når løpet var 15 år var Kong Olav til stede og satte sin preg på arrangementet. Etter som tiden gikk og skiinterressen svinget minket deltakelsen. I 1986, ved 25 års jubileet, var deltakelsen gått ned til 640 deltakere i langrenn og 15 deltakere i hopp. De opprinnelige arrangørene gikk nå trøtt pga lav deltakelse og lite glans. Etter forhandlinger tok nå Nidelvs skiavdeling over rennet i sin helhet fra 1987 og har siden arrangert Nardorennet, slik at en i 2011 kan feire 50 års jubileum. Nidelv lempet noe på de fastlagte retningslinjer og gjorde løpet litt mer tilpasningsriktig rent familiemessig. Nye klasser for utforrenn og snowboard ble innført. Likedann at en kunne hoppe med valgfritt utstyr. Dette førte til at deltakelsen steg og har ligget på 500-800 deltakere pr år. Dette vil si at en på 25 år har til sammen ca 13-15.000 starter.

Ulike arenaer

Snøforholdene og mildvær har ført til at rennet mange ganger måtte utsettes eller flyttes til, Heimdalsmyra, Tomsetmyra eller Skytebanen. Hopp, utfor og snowboard har også vært avviklet ved skitrekket på Othilienborg. Etter hvert har nå Bratsberg skianlegg blitt fast arena. Der finnes faste fasiliteter slik at en ikke behøver transport av kiosker, buer og lignende. Snøforholdene samt løypelegging er bra. På samme dag kan en her avvikle langrenn, hopp og premieutdeling med opptil ca 1000 deltakere. Arrangørstaben har vært stabil og god hele tiden og flere har vært med i alle 25 år. Noen har også vårt med fra starten av rennet og har 40-47 års tjeneste.

I 1976 – under 15-års jubileet var HMS Kong Olav V tilstede under arrangementet.

(Kilde: nardorennet.no)